АЛЬДУРАЗИМ® Джензайм Юроп Б.В.

Використання

Упаковка

концентрат для розчину для інфузій 100 ОД/мл флакон 5 мл, № 1

Склад

Ларонідаза 100 ОД/мл

Діагнози

Дозування

Взаємодія

Показання

Фармакологічні властивості

Протипоказання

Побічні ефекти

Особливі інструкції

Умови зберігання

Ціни

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

АЛЬДУРАЗИМ®

(ALDURAZYME®)

Склад:

діюча речовина: ларонідаза;

1 мл розчину містить 100 одиниць дії (ОД) (приблизно 0,58 мг) ларонідази;

допоміжні речовини: натрію хлорид, натрію дигідрофосфат моногідрат, натрію гідрофосфат гептагідрат, полісорбат 80, вода для ін’єкцій.

Лікарська форма.

Концентрат для розчину для інфузій.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий або злегка опалесцентний розчин, безбарвний або блідо-жовтого кольору.

Фармакотерапевтична група.

Ферменти. Ларонідаза. Код АТХ А16А В05.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Захворювання, які характеризуються накопиченням мукополісахаридів, виникають при дефіциті специфічних лізосомальних ферментів, необхідних для катаболізму глікозаміногліканів (ГАГ). Мукополісахаридоз І типу (МПС І) — гетерогенне та багатосистемне захворювання, яке характеризується дефіцитом α-L-ідуронідази — лізосомальної гідролази, яка каталізує гідроліз дерматансульфату та гепарансульфату шляхом відщеплення α-L-ідуронових кінцевих залишків. Зменшення активності α-L-ідуронідази або її відсутність призводять до накопичення глікозаміногліканів, а саме дерматансульфату та гепарансульфату, у багатьох типах клітин та тканин.

Механізм дії.

Основний принцип ферментозамісної терапії полягає у відновленні рівня ферментативної активності, достатньої для гідролізу накопиченого субстрату і запобігання його подальшому накопиченню. Після введення шляхом внутрішньовенної інфузії ларонідаза швидко залишає систему кровообігу і, захоплюючись клітинами, потрапляє до лізосом — найімовірніше, через манноза-6-фосфатні рецептори.

Очищена ларонідаза — глікопротеїн з молекулярною масою 83 кДа. Ларонідаза утворюється з 628 амінокислот після розщеплення N-кінця молекули. Молекула містить 6 N-з’єднаних олігосахаридних сайтів модифікацій.

Клінічна ефективність та безпечність.

Для оцінки ефективності та безпеки лікарського засобу Альдуразим® було проведено три клінічні дослідження. В одному з них оцінювався головним чином ефект лікарського засобу Альдуразим® на системні прояви МПС І, такі як висока втомлюваність, рестриктивне ураження легень, обструктивне ураження верхніх дихальних шляхів, зменшення амплітуди руху суглобів, гепатомегалія та порушення зору. Інше дослідження було присвячено переважно вивченню безпеки та фармакокінетики лікарського засобу Альдуразим® у пацієнтів віком до 5 років; крім того, оцінювалися також деякі показники ефективності препарату. Третє дослідження проводилося з метою вивчення фармакодинаміки та безпеки різних режимів дозування лікарського засобу Альдуразим®.

На сьогодні немає жодних клінічних доказів наявності переваг даного препарату для лікування неврологічних проявів захворювання.

Безпека та ефективність лікарського засобу Альдуразим® оцінювалися у рандомізованому подвійному сліпому плацебо-контрольованому дослідженні третьої фази з участю 45 пацієнтів віком від 6 до 43 років. До дослідження було залучено пацієнтів з усіма фенотипами захворювання, однак у переважної більшості з них був представлений проміжний фенотип і тільки у одного пацієнта був важкий фенотип. До дослідження включали пацієнтів з форсованою життєвою ємністю легень (ФЖЄЛ) менш ніж 80% від розрахункової величини, які були у змозі стояти протягом 6 хвилин та пройти відстань у 5 метрів. Пацієнти отримували або лікарський засіб Альдуразим у дозі 100 ОД/кг маси тіла, або плацебо 1 раз на тиждень протягом 26 тижнів. Первинними кінцевими точками ефективності були зміни ФЖЄЛ (у відсотках від розрахункової нормальної ФЖЄЛ) та абсолютної відстані, подоланої пацієнтом під час тесту з 6-хвилинною ходьбою (6МWТ). Після цього всі пацієнти були залучені до відкритої розширеної фази цього дослідження, де всі вони отримували лікарський засіб Альдуразим® у дозі 100 ОД/кг маси тіла 1 раз на тиждень протягом ще 3,5 року (182 тижнів).

Через 26 тижнів терапії у пацієнтів, які приймали лікарський засіб Альдуразим®, спостерігалося покращення респіраторної функції та здатності до ходьби порівняно з групою, де застосовували плацебо, як показано нижче.

  Фаза 3, 26 тижнів терапії лікарським засобом Альдуразим порівняно з плацебо
    p-значення Довірчий інтервал (95%)
Відсоток від розрахункової ФЖЄЛ

INN:

ЛАРОНІДАЗА

ATC:

Ларонідаза

Виробник:

Джензайм Юроп Б.В.

Copyright ©All rights reserved 2020 Виданол