АМЛОДИПІН САНДОЗ® Таблетки Sandoz

Використання

Дорослі. Для лікування АГ та стенокардії звичайна початкова доза препарату становить 5 мг 1 раз на добу. Залежно від реакції пацієнта на терапію дозу можна підвищити до максимальної, що становить 10 мг на 1 раз на добу. Пацієнтам зі стенокардією препарат можна застосовувати як монотерапію чи у комбінації з іншими антиангінальними лікарськими засобами при резистентності до нітратів та∕або адекватних доз блокаторів β-адренорецепторів. Є досвід застосування препарату у пацієнтів з АГ у комбінації з тіазидними діуретиками, блокаторами α-, β-адренорецепторів або з інгібіторами АПФ. Немає необхідності у підборі дози препарату при одночасному застосуванні з тіазидними діуретиками, блокаторами β-адренорецепторів та інгібіторами АПФ. Діти віком від 6 років з АГ. Рекомендована початкова доза препарату для цієї категорії пацієнтів становить 2,5 мг 1 раз на добу. Якщо необхідний рівень АТ не буде досягнутий протягом 4 тиж, дозу можна підвищити до 5 мг/добу. Застосування препарату у дозах вище 5 мг для даної категорії пацієнтів не досліджували. Таблетки по 5 та 10 мг призначені для розподілу навпіл для отримання дози 2,5 та 5 мг відповідно. Пацієнти літнього віку. Немає необхідності у підборі дози для даної категорії пацієнтів. Підвищення дози слід проводити з обережністю. Пацієнти з порушенням функції нирок. Рекомендується застосовувати звичайні дози препарату, оскільки зміни концентрації амлодипіну у плазмі крові не пов’язані зі ступенем тяжкості ниркової недостатності. Амлодипін не виводиться шляхом діалізу. Пацієнти з печінковою недостатністю. Дози препарату для застосування у пацієнтів із печінковою недостатністю від легкого до помірного ступеня тяжкості не встановлені, тому підбір дози слід проводити з обережністю та починати застосування із найнижчої дози (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ і Фармакокінетика)

Упаковка

таблетки 5 мг блістер, № 30
таблетки 10 мг блістер, № 30

Склад

Амлодипін 5 мг
Амлодипін 10 мг

Діагнози

Артеріальна гіпертензія (АГ)
Настанова з кардіології
Настанова з кардіології
Внутрішня медицина
Настанова з кардіології
Атеросклеротична хвороба серця
Атеросклеротичний (дифузний) кардіосклероз
Внутрішня медицина
Внутрішня медицина
Викликана вагітністю гіпертензія
Вторинна гіпертензія неуточнена
Настанова з кардіології
Настанова з кардіології
Гіпертензивна [гіпертонічна] хвороба з переважним ураженням серця без (застійної) серцевої недостатності
Внутрішня медицина
Настанова з кардіології
Гіпертонічна хвороба (ГБ)
Настанова з кардіології
Настанова з кардіології
Внутрішня медицина
Настанова з кардіології
Гіпертонічна хвороба (ГБ) з ураженням серця і серцевою недостатністю (СН)
Внутрішня медицина
Настанова з кардіології
Гіпертонічна хвороба (ГХ) з ураженням серця
Внутрішня медицина
Настанова з кардіології
Есенціальна гіпертензія, що ускладнює вагітність, пологи і післяпологовий період
Інфаркт мозку, викликаний тромбозом мозкових артерій
Інші форми стенокардії
Внутрішня медицина
Настанова з кардіології
Ішемічна хвороба серця (ІХС) постінфарктна (перенесений в минулому інфаркт міокарда)
Ішемічна хвороба серця з гіпертонічною хворобою (ІХС з ГХ)
Ішемічна хвороба серця зі стенокардією
Внутрішня медицина
Настанова з кардіології
Наслідки інших та неуточнених цереброваскулярних хвороб
Постінфарктний кардіосклероз (ПІКС)
Внутрішня медицина
Внутрішня медицина
Настанова з кардіології
Стенокардія
Внутрішня медицина
Настанова з кардіології
Стенокардія з документально підтвердженим спазмом
Настанова з кардіології
Внутрішня медицина
Настанова з кардіології
Настанова з кардіології
Ювенільна артеріальна гіпертензія

Дозування

Досвід навмисного передозування препарату обмежений. Симптоми: наявна інформація дає підстави вважати, що значне передозування амлодипіну призведе до надмірної периферичної вазодилатації та, можливо, до рефлекторної тахікардії. Повідомлялося про розвиток значної та, можливо, тривалої системної артеріальної гіпотензії, включаючи шок із летальним наслідком. Лікування: клінічно значуща артеріальна гіпотензія, зумовлена передозуванням амлодипіну, вимагає активної підтримки діяльності серцево-судинної системи, включаючи частий моніторинг функцій серця та дихання, підняття нижніх кінцівок, моніторинг ОЦК та сечовиділення. Для відновлення тонусу судин та АТ можна застосувати судинозвужувальні препарати, упевнившись у відсутності протипоказань до їх застосування. Застосування кальцію глюконату в/в може бути корисним для нівелювання ефектів блокади кальцієвих каналів. У деяких випадках може бути корисним промивання шлунка. Застосування активованого вугілля здоровим добровольцям протягом 2 год після введення 10 мг амлодипіну значно знизило рівень його всмоктування. Оскільки амлодипін значною мірою зв’язується з білками крові, ефект діалізу незначний

Взаємодія

Вплив інших лікарських засобів на амлодипін. Наявні дані щодо безпечного застосування амлодипіну з тіазидними діуретиками, блокаторами α–, β–адренорецепторів, інгібіторами АПФ, нітратами пролонгованої дії, сублінгвальною формою нітрогліцерину, НПЗП, антибіотиками, оральними гіпоглікемічними лікарськими засобами. Дані, отримані під час досліджень in vitro із плазмою крові людини, свідчать про відсутність впливу амлодипіну на зв’язування з білками крові досліджуваних лікарських засобів (дигоксин, фенітоїн, варфарин або індометацин). Інгібітори CYP 3A4. Одночасне застосування амлодипіну та інгібіторів CYP 3A4 потужної чи помірної дії (інгібітори протеаз, азольні протигрибкові засоби, макроліди, такі як еритроміцин чи кларитроміцин, верапаміл або дилтіазем) може призвести до значущого підвищення експозиції амлодипіну, що також може призвести до підвищення ризику виникнення гіпотензії. Клінічне значення таких змін може бути більш вираженим у пацієнтів літнього віку. Може бути необхідним клінічне спостереження за станом пацієнта та підбір дози. Не рекомендується одночасно застосовувати амлодипін та вживати грейпфрути або грейпфрутовий сік, оскільки у деяких пацієнтів біодоступність амлодипіну може підвищуватися, що, у свою чергу, призводить до посилення гіпотензивної дії. Індуктори CYP 3A4. Kонцентрація амлодипіну в плазмі крові може змінюватися після одночасного застосування відомих індукторів CYP 3A4. Тому слід проводити моніторинг АТ і коригувати дозу з урахуванням одночасного прийому цих лікарських засобів як впродовж, так і після поєднаного лікування, особливо це стосується сильних індукторів CYP 3A4 (наприклад рифампіцину, звіробою звичайного). Дантролен (інфузії). У тварин спостерігалися шлуночкові фібриляції з летальним наслідком та серцево-судинний колапс, спричинені гіперкаліємією, після застосування верапамілу та дантролену в/в. Через ризик розвитку гіперкаліємії рекомендовано уникати одночасного застосування блокаторів кальцієвих каналів, таких як амлодипін, схильним до злоякісної гіпертермії пацієнтам та при лікуванні злоякісної гіпертермії. Вплив амлодипіну на інші лікарські засоби. Гіпотензивний ефект амлодипіну збільшує вираженість гіпотензивного ефекту інших антигіпертензивних засобів. Дослідження взаємодії препарату показали, що амлодипін не впливає на фармакокінетику аторвастатину, дигоксину, варфарину. Такролімус. Існує ризик підвищення рівнів такролімусу в крові при одночасному застосуванні з амлодипіном, однак фармакокінетичний механізм такої взаємодії повністю не встановлено. Щоб уникнути токсичності такролімусу, при одночасному застосуванні амлодипіну потрібен регулярний моніторинг рівнів такролімусу в крові та, за необхідності, корекція дозування. Інгібітори mTOR (mammalian target of rapamycin — мішені рапаміцину у ссавців). Такі mTOR-інгібітори, як сиролімус, темсиролімус і еверолімус є субстратами CYP 3A. Амлодипін є слабким інгібітором CYP 3A. При одночасному застосуванні амлодипіну з mTOR-інгібіторами він може посилювати вплив останніх. Циклоспорин. Досліджень взаємодії циклоспорину та амлодипіну при застосуванні у здорових добровольців або в інших групах не проводили, за винятком застосування у пацієнтів із трансплантованою ниркою, у яких виявлено мінливе підвищення залишкової концентрації циклоспорину (в середньому на 0–40%). Для пацієнтів із трансплантованою ниркою, які застосовують амлодипін, слід розглянути можливість моніторингу концентрації циклоспорину та, у разі необхідності, знизити дозу циклоспорину. Симвастатин. Одночасне застосування багатократних доз по 10 мг амлодипіну та 80 мг симвастатину призводить до збільшення на 77% експозиції симвастатину порівняно з прийомом симвастатину окремо. Обмеження дозування симвастатину у пацієнтів, що приймають амлодипін, становить 20 мг/добу. Силденафіл. Одноразовий прийом 100 мг силденафілу пацієнтами з есенціальною АГ не впливав на фармакокінетику амлодипіну. При одночасному застосуванні амлодипіну та силденафілу в якості комбінованої терапії кожен із препаратів проявляв гіпотензивний ефект незалежно від іншого. Етанол (алкоголь). Одноразовий та багаторазовий прийом 10 мг амлодипіну не мав суттєвого впливу на фармакокінетику етанолу. Одночасне застосування амлодипіну з циметидином не впливало на фармакокінетику амлодипіну. Поєднане застосування препаратів алюмінію/магнію (антацидів) із разовою дозою амлодипіну суттєво не впливало на фармакокінетику амлодипіну. Лабораторні тести. Вплив на показники лабораторних тестів невідомий

Показання

АГ; хронічна стабільна стенокардія; вазоспастична стенокардія (стенокардія Принцметала)

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка. Амлодипін — антагоніст кальцію (похідна дигідропіридину), що блокує надходження іонів кальцію до міокарда та клітин гладких м’язів. Механізм гіпотензивної дії амлодипіну зумовлений безпосередньою розслаблювальною дією на гладкі м’язи судин. Точний механізм антиангінального ефекту амлодипіну визначений недостатньо, однак нижчезазначені ефекти відіграють певну роль:. Амлодипін розширює периферичні артеріоли і, таким чином, знижує периферичний опір (постнавантаження). Оскільки серцевий ритм залишається стабільним, зниження навантаження на серце призводить до зниження споживання енергії та потреби міокарда в кисні;. Розширення головних коронарних артерій та коронарних артеріол (нормальних та ішемізованих), можливо, також відіграє роль у механізмі дії амлодипіну. Таке розширення підвищує насиченість міокарда киснем у пацієнтів зі спазмом коронарної артерії (стенокардія Принцметала чи варіантна стенокардія). У пацієнтів з АГ застосування препарату 1 раз на добу забезпечує клінічно значуще зниження АТ протягом 24 год у положенні як лежачи, так і стоячи. Через повільний початок дії амлодипіну гостра артеріальна гіпотензія зазвичай не виникає. У пацієнтів зі стенокардією при застосуванні однієї добової дози препарату підвищується загальний час фізичного навантаження, час до початку стенокардії і час до 1 мм депресії сегмента ST. Препарат знижує частоту нападів стенокардії та зменшує потребу у застосуванні нітрогліцерину. Амлодипін не асоціюється з будь-якими побічними метаболічними діями чи змінами рівня ліпідів у плазмі крові і його можна застосовувати пацієнтам з БА, цукровим діабетом та подагрою. Фармакокінетика. Всмоктування/розподіл. Після перорального застосування в терапевтичних дозах амлодипін поступово абсорбується в плазму крові. Абсолютна біодоступність незміненої молекули становить близько 64–80%. Cmax у плазмі крові досягається протягом 6–12 год після застосування. Об’єм розподілу становить близько 21 л/кг; константа дисоціації кислоти (рКа) амлодипіну становить 8,6. Дослідження in vitro продемонстрували, що зв’язування амлодипіну з білками плазми крові становить близько 97,5%. Одночасний прийом їжі не впливає на всмоктування амлодипіну. Метаболізм/виведення. T½ із плазми крові становить 35–50 год. Рівноважна концентрація в плазмі крові досягається через 7–8 днів безперервного застосування препарату. Амлодипін головним чином метаболізується з утворенням неактивних метаболітів. Близько 60% введеної дози виводиться із сечею, близько 10% з яких становить амлодипін у незміненому вигляді. Пацієнти літнього віку. Час досягнення рівноважних концентрацій амлодипіну в плазмі крові подібний у пацієнтів літнього віку та у дорослих пацієнтів. Кліренс амлодипіну зазвичай дещо знижений, що у пацієнтів літнього віку призводить до збільшення AUC та T½ препарату. Пацієнти з порушенням функції нирок. Амлодипін екстенсивно біотрансформується до неактивних метаболітів. 10% амлодипіну виводиться у незміненому вигляді з сечею. Зміни концентрації амлодипіну в плазмі крові не корелюють зі ступенем порушення функції нирок. Пацієнтам із порушенням функції нирок можна застосовувати звичайні дози амлодипіну. Амлодипін не виводиться шляхом діалізу. Пацієнти з порушенням функції печінки. Інформація щодо застосування амлодипіну у пацієнтів із порушенням функції печінки дуже обмежена. У пацієнтів із печінковою недостатністю кліренс амлодипіну знижений, що призводить до збільшення тривалості періоду напіврозпаду та збільшення AUC приблизно на 40–60%. Діти. Дослідження фармакокінетики проводили за участю 74 дітей з АГ віком 12–17 років (також 34  пацієнти віком 6–12 років та 28 пацієнтів віком 13–17 років), які застосовували амлодипін у дозах 1,25–20 мг/добу за 1 або за 2 прийоми. Зазвичай кліренс при пероральному застосуванні у дітей віком 6–12 років та 13–17 років становив 22,5 та 27,4 л/год відповідно для хлопчиків і 16,4 та 21,3 л/год відповідно для дівчаток. Спостерігається значна варіабельність експозиції у різних пацієнтів. Інформація щодо пацієнтів віком до 6 років обмежена

Протипоказання

Відома підвищена чутливість до дигідропіридинів, амлодипіну чи будь-якого іншого компонента препарату; артеріальна гіпотензія тяжкого ступеня; шок (включаючи кардіогенний); обструкція вивідного тракту лівого шлуночка (наприклад стеноз аорти тяжкого ступеня); гемодинамічно нестабільна серцева недостатність після гострого інфаркту міокарда

Побічні ефекти

При застосуванні амлодипіну найчастіше повідомлялося про такі побічні реакції: сонливість, запаморочення, головний біль, пальпітація (посилене серцебиття), припливи, біль у черевній порожнині, нудота, набряки гомілок, набряки та втомлюваність
Побічні реакції, про які повідомлялося під час застосування амлодипіну, наведені нижче за системами та класами органів та частотою виникнення: дуже часто (≥1/10), часто (від ≥1/100 до <1/10), нечасто (від ≥1/1000 до ≤1/100), рідко (від ≥1/10 000 до ≤1/1000), дуже рідко (≤1/10 000), невідомо (неможливо оцінити за наявними даними)
З боку крові та лімфатичної системи: дуже рідко — лейкоцитопенія, тромбоцитопенія
З боку імунної системи: дуже рідко — алергічні реакції
Порушення метаболізму та аліментарні розлади: дуже рідко — гіперглікемія
Психічні порушення: нечасто — безсоння, зміни настрою (включаючи тривожність), депресія; рідко — сплутаність свідомості
З боку нервової системи: часто — сонливість, запаморочення, головний біль (головним чином на початку лікування); нечасто — тремор, дисгевзія, синкопе, гіпестезія, парестезія; дуже рідко — гіпертонус, периферична нейропатія
З боку органа зору: часто — порушення зору (включаючи диплопію)
З боку органа слуху та лабіринту: нечасто — дзвін у вухах
З боку серця: часто — посилене серцебиття; нечасто — аритмія (включаючи брадикардію, шлуночкову тахікардію та фібриляцію передсердь); дуже рідко — інфаркт міокарда
З боку судин: часто — припливи; нечасто — артеріальна гіпотензія; дуже рідко — васкуліт
Респіраторні, торакальні та медіастинальні порушення: часто — диспное; нечасто — риніт, кашель
З боку ШКТ: часто — біль у животі, нудота, диспепсія, порушення перистальтики кишечнику (включаючи запор та діарею); нечасто — блювання, сухість у роті; дуже рідко — панкреатит, гастрит, гіперплазія ясен
З боку гепатобіліарної системи: дуже рідко — гепатити, жовтяниця, підвищення рівня печінкових ферментів (що найчастіше асоціювалося із холестазом)
З боку шкіри та підшкірної тканини: нечасто — алопеція, пурпура, зміна забарвлення шкіри, підвищене потовиділення, свербіж, висип, екзантема, кропив’янка; дуже рідко — ангіоневротичний набряк, мультиформна еритема, ексфоліативний дерматит, синдром Стівенса — Джонсона, набряк Квінке, фоточутливість, невідомо (неможливо оцінити з наявних даних) — токсичний епідермальний некроліз
З боку скелетно-м’язової та сполучної тканин: часто — набряк гомілок, судоми м’язів; нечасто — артралгія, міалгія, біль у спині
З боку нирок та сечовидільного тракту: нечасто — порушення сечовиділення, ніктурія, підвищена частота сечовипускання
З боку репродуктивної системи та молочних залоз: нечасто — імпотенція, гінекомастія
Загальні порушення: дуже часто — набряки; часто — підвищена втомлюваність, астенія; нечасто — біль за грудниною, біль, нездужання
Дослідження: нечасто — збільшення або зменшення маси тіла
Повідомлялося про виняткові випадки розвитку екстрапірамідного синдрому
Повідомлення про підозрювані побічні реакції. Повідомлення про підозрювані побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має важливе значення. Це дає змогу проводити безперервний моніторинг співвідношення між користю і ризиками, пов’язаними із застосуванням цього лікарського засобу. Лікарям слід звітувати про будь-які підозрювані побічні реакції відповідно до вимог законодавства

Особливі інструкції

Безпеку та ефективність застосування амлодипіну при гіпертонічному кризі не оцінювали. Пацієнти із серцевою недостатністю. Даній категорії пацієнтів амлодипін слід застосовувати з обережністю. Є дані, що вказують на підвищення частоти випадків розвитку набряку легень у пацієнтів із серцевою недостатністю тяжкого ступеня (клас III та IV за класифікацією NYHA) при застосуванні амлодипіну. Пацієнтам із застійною серцевою недостатністю блокатори кальцієвих каналів, включаючи амлодипін, слід застосовувати з обережністю, оскільки вони можуть підвищувати ризик серцево–судинних подій та випадків смерті у майбутньому. Пацієнти з порушенням функції печінки. T½ амлодипіну та параметри AUC вищі у пацієнтів із порушенням функції печінки; рекомендацій стосовно доз препарату немає. Тому даній категорії пацієнтів слід розпочинати застосування препарату із найнижчої дози. Слід дотримуватися обережності як на початку застосування препарату, так і під час підвищення дози. Пацієнтам із тяжкою печінковою недостатністю може бути необхідним повільний підбір дози та ретельне спостереження за їх станом. Пацієнти літнього віку. Підвищувати дозу препарату даній категорії пацієнтів слід з обережністю. Пацієнти із нирковою недостатністю. Даній категорії пацієнтів слід застосовувати звичайні дози препарату. Зміни концентрації амлодипіну в плазмі крові не корелюють зі ступенем порушень функцій нирок. Амлодипін не виводиться шляхом діалізу. Амлодипін не впливає на результати лабораторних досліджень. Не рекомендується застосовувати амлодипін разом із грейпфрутом або з грейпфрутовим соком, оскільки у деяких пацієнтів біодоступність може бути підвищена, що призведе до посилення гіпотензивного ефекту препарату. Застосування у період вагітності або годування груддю. Безпека застосування амлодипіну у період вагітності не встановлена. Застосовувати амлодипін у період вагітності рекомендується лише у тих випадках, коли немає безпечнішої альтернативи, а ризик, пов’язаний із самим захворюванням, перевищує можливу шкоду від лікування для матері та плода. У ході досліджень на тваринах при застосуванні високих доз спостерігалася репродуктивна токсичність. Період годування груддю. Амлодипін виділяється у материнське молоко. Кількість амлодипіну, яка може потрапляти з грудним молоком матері, може становити від 3–7 до 15% дози, що застосовувалася матір’ю. Дія амлодипіну на немовлят невідома. При прийнятті рішення про продовження годування груддю або про застосування амлодипіну необхідно оцінювати користь годування груддю для дитини та користь від застосування препарату для матері. Фертильність. Повідомлялося про зворотні біохімічні зміни головки сперматозоїда у деяких пацієнтів при застосуванні блокаторів кальцієвих каналів. Клінічної інформації щодо потенційного впливу амлодипіну на фертильність недостатньо. Діти. Препарат можна застосовувати дітям віком від 6 років. Вплив амлодипіну на АТ пацієнтів віком до 6 років невідомий. Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Амлодипін може чинити незначний або помірний вплив на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами. Швидкість реакції може бути знижена при наявності таких симптомів як запаморочення, головний біль, сплутаність свідомості чи нудота. Слід бути обережними, особливо на початку терапії

Умови зберігання

При температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від світла та вологи. 01-1-КРД-РЕЦ-0220. Інформація для спеціалістів у галузі охорони здоров’я

Ціни

Вінниця-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-45.75 грн./уп.
Дніпро-ЛІНДА-ФАРМ-45.70 грн./уп.
Житомир-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-45.95 грн./уп.
Запоріжжя-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-42.52 грн./уп.
Івано-Франківск-ПОДОРОЖНИК-46.18 грн./уп.
Київ-ЛЮДМИЛА-ФАРМ КО-43.60 грн./уп.
Кропивницький-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-46.95 грн./уп.
Луцьк-ВОЛИНЬФАРМ-44.59 грн./уп.
Львів-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-44.75 грн./уп.
Миколаїв-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-45.50 грн./уп.
Одеса-АПТЕКА АКС СОЦІАЛЬНА-42.69 грн./уп.
Полтава-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-44.95 грн./уп.
Рівне-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-43.75 грн./уп.
Суми-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-45.50 грн./уп.
Тернопіль-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-43.25 грн./уп.
Ужгород-ЄВРО-АПТЕКА-46.80 грн./уп.
Харків-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-46.97 грн./уп.
Херсон-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-42.50 грн./уп.
Хмельницький-D.S.-45.70 грн./уп.
Черкаси-МЕД-СЕРВІС-44.50 грн./уп.
Чернігів-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-47.95 грн./уп.
Чернівці-D.S.-46.70 грн./уп.

INN:

АМЛОДИПІН

ATC:

Амлодипін

Виробник:

Sandoz

Форма випуску:

Таблетки
Copyright ©All rights reserved 2020 Виданол