Препарати з АТС: Дроспіренон і етинилестрадіол DROSPIRENON-I-ETYNYLESTRADIOL