АВАСТИН® Roche

Використання

Упаковка

концентрат для розчину для інфузій 100 мг/4 мл флакон, № 1
концентрат для розчину для інфузій 400 мг/16 мл флакон, № 1

Склад

Бевацизумаб 100 мг/4 мл
Бевацизумаб 400 мг/16 мл

Діагнози

Рак яєчника

Дозування

Взаємодія

Показання

Фармакологічні властивості

Протипоказання

Побічні ефекти

Особливі інструкції

Умови зберігання

Ціни

Київ-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-37,008.95 грн./уп.

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

Авастин®

(Avastin®)

Склад:

діюча речовина: bevacizumab;

1 флакон (4 мл концентрату для розчину для інфузій) містить 100 мг (25 мг/мл) бевацизумабу або

1 флакон (16 мл концентрату для розчину для інфузій) містить 400 мг (25 мг/мл) бевацизумабу;

допоміжні речовини: α,α-трегалози дигідрат; натрію дигідрофосфат, моногідрат; натрію гідрофосфат безводний; полісорбат 20; вода для ін’єкцій.

Лікарська форма.

Концентрат для розчину для інфузій.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора або опалесцентна рідина, безбарвна або світло-коричневого кольору.

Фармакотерапевтична група.

Антинеопластичні та імуномодулюючі засоби. Антинеопластичні засоби. Інші антинеопластичні засоби. Моноклональні антитіла.

Код АТХ L01Х С07.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Механізм дії

Бевацизумаб — рекомбінантне гуманізоване моноклональне антитіло, отримане за допомогою ДНК-технології у клітинах яєчників китайського хом’ячка. Бевацизумаб зв’язується з фактором росту ендотелію судин (VEGF), ключовим фактором васкулогенезу та ангіогенезу, пригнічуючи, таким чином, зв’язування VEGF з його рецепторами Flt-1 (VEGFR-1) та KDR (VEGFR-2) на поверхні ендотеліальних клітин. Нейтралізація біологічної активності фактора росту ендотелію судин призводить до зниження васкуляризації пухлин, нормалізує не уражені пухлиною судини, пригнічує утворення нових судин у пухлині, таким чином пригнічуючи ріст пухлини.

Введення бевацизумабу або його вихідного мишачого антитіла в моделі ксенотрансплантатів злоякісних пухлин у безтимусних мишей спричиняло активну протипухлинну дію на людські пухлини, в тому числі на пухлини ободової кишки, молочної залози, головного мозку, підшлункової залози та передміхурової залози. Прогресування метастатичного захворювання гальмувалося, а також знижувалася проникність мікросудинного русла.

Клінічна ефективність

Клінічне дослідження Групи порівняння Загальна виживаність, місяців (медіана) Виживаність без прогресування, місяців (медіана)
Метастатичний колоректальний рак (мКРР), в комбінації з хіміотерапією (ХТ) на основі похідних фторпіримідину
Перша лінія лікування мКРР* Авастин® 5 мг/кг 1 раз на 2 тижні+IFL, n=402 20,3 (ВР 0,66, p=0,00004) 10,6 (ВР 0,54, р
Плацебо+IFL, n=411 15,6 6,2
Друга лінія лікування мКРР* Авастин® 10 мг/кг 1 раз на 2 тижні+FOLFOX4, n=293 13,0 (ВР 0,751, р=0,0012) 7,5 (ВР 0,518, р
FOLFOX4, n=292 10,8 4,5
Продовження лікування бевацизумабом після першого прогресування мКРР* Авастин®+ХТ на основі фторпіримідину + іринотекан/оксаліплатин, n=409 11,2 (ВР 0,81, р=0,0062) 5,7 (ВР 0,68, р
ХТ на основі фторпіримідину +іринотекан/оксаліплатин, n=410 9,8 4,1
Перша лінія лікування метастатичного раку молочної залози
В комбінації з паклітакселом** Авастин® 10 мг/кг 1 раз на 2 тижні+паклітаксел, n=368 26,5 (ВР 0,869, р=0,1374) 11,4 (ВР 0,421, р
Паклітаксел, n=354 24,8 5,8
В комбінації з капецитабіном ** Авастин® 15 мг/кг 1 раз на 3 тижні+капецитабін, n=409 ВР 0,88, р=0,33 8,6 (ВР 0,69, р=0002)
Плацебо+капецитабін, n=206 5,7
Лікування розповсюдженого нерезектабельного, метастатичного чи рецидивуючого недрібноклітинного раку легень, переважно плоскоклітинного раку легень, у комбінації з ХТ на основі похідних платини
Перша лінія лікування* Авастин® 15 мг/кг 1 раз на 3 тижні +карбоплатин/паклітаксел, n=444 12,3 (ВР 0,80, р=0,003) 6,4 (ВР 0,65, р
Карбоплатин/паклітаксел,

INN:

БЕВАЦИЗУМАБ

ATC:

Бевацизумаб

Виробник:

Roche

Діагноз:

Рак яєчника
Copyright ©All rights reserved 2020 Виданол